Hà Nội cho thuê hơn 20ha đất để xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng

Hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố giao đất hoàn thiện dự án xây dựng theo quy hoạch.

UBND TP. vừa ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND cho Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng thuê 203.928m2 đất tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng để thực hiện dự án xây dựng sông Hồng.
Theo quyết định, trong tổng diện tích 203.928m2 có 202.951,9m2 để xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng (hình thức sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm); 976,1m2 đất nằm trong quy hoạch mương thoát nước, tuyệt đối không được xây dựng công trình kể cả tường rào (hình thức sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất).

Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng có trách nhiệm liên hệ với UBND huyện Đan Phượng và sở, ngành liên quan để xác định diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích phi nông nghiệp; xác định đơn giá thu tiền thuê đất và số tiền phải nộp để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp; làm thủ tục hợp đồng thuê đất; bàn giao mốc giới đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước theo quy định…

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với UBND huyện Đan Phượng để hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định đối với 60m2 đất nông nghiệp của 2 hộ gia đình theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố giao đất hoàn thiện dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng theo quy hoạch.

UBND huyện Đan Phượng hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định đối với 60m2 đất nông nghiệp của 2 hộ gia đình và xác định diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích phi nông nghiệp khi thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt sông Hồng theo quy định.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu, trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong quyết định chủ trương đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cổ phần Nước mặt sông Hồng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng, UBND thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất./.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *